10:00 am - 11:00pm
Tất cả các ngày trong tuần
70 - 72 Võ Văn Tần
Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
0914 828 171
08 3930 5210